In onze kliniek in Velzen kunt u terecht voor diverse genderchirurgie. Voor een uitgebreid overzicht zie de website van Medische Kliniek Velzen. 

Hieronder volgt uitleg over één van deze operatie, die door de gynaecoloog wordt uitgevoerd, namelijk het verwijderen van de baarmoeder en de eierstokken.

Tot 2014 was het voor transmannen pas mogelijk om na een real life periode van 12 maanden de borsten en de baarmoeder/eierstokken te laten verwijderen. Dit is dankzij de transgenderwet veranderd ten aanzien van de mastectomie (operatie waarbij de borsten worden verwijderd), die nu al na 6 maanden mogelijk is. Een mooie ontwikkeling. De periode van 12 maanden voor het verwijderen van de baarmoeder en de eierstokken is echter niet veranderd. Dit heeft er toe geleid dat veel transpersonen de mastectomie al eerder laten uitvoeren en dat de combi-ingrepen, zoals mastectomie + TLH (totaal laparoscopisch hysterectomie), daardoor minder worden verricht. Tevens blijkt dat een deel van de transpersonen helemaal niet meer kiest voor een baarmoeder- en/of eierstokkenverwijdering. Dit is uiteraard een persoonlijke keus, maar soms zijn de voor- en nadelen hiervan nog onvoldoende aan bod gekomen in het traject. Daarom worden deze hieronder kort uitgelicht. 

Uiteraard brengt elke operatie risico’s met zich mee. Voor de TLH (de operatie waarbij baarmoeder en evt. de eierstokken worden verwijderd) geldt echter dat het risico op een bloeding, infectie, of letsel aan de darm, blaas of urineleider klein is. Uiteraard komt dit uitgebreid aan bod bij een gesprek met de gynaecoloog. Maar buiten de operatie an sich, zijn de onderstaande voor- en nadelen die u in overweging kan nemen bij uw keuze. 

De voordelen van het een baarmoederverwijdering zijn dat  

  • U geen baarmoederhalskanker kan krijgen en nooit meer een uitstrijkje hoeft te laten doen(een uitstrijkje is een onderzoek ter vroege opsporing van baarmoederhalskanker. In Nederland gebeurt dit in het kader van bevolkingsonderzoek eens per 5 jaar vanaf de leeftijd van 30 jaar) 
  • U nooit meer last zult hebben van vaginaal bloedverlies 
  • U geen baarmoederafwijkingen kan krijgen (zoals vleesbomen of kanker) 

Als u de baarmoeder laat zitten is het dus belangrijk om rekening te houden met het feit dat uitstrijkjes nodig blijven en dat het bij buikpijn belangrijk is aan de arts te vertellen dat u nog een baarmoeder heeft (omdat de oorzaak van de buikpijn ook een afwijking aan de baarmoeder kan zijn). 

De nadelen van het verwijderen van de baarmoeder: 

Het belangrijkste nadeel van een baarmoederverwijdering kan zijn dat u niet meer zelf zwanger kan worden. Echter, hiervoor zou het ook nodig zijn om te stoppen met het gebruik van testosteron 

De voordelen van het verwijderen van de eierstokken zijn dat                  

  • U geen afwijkingen aan de eierstokken kan krijgen (bijvoorbeeld cysten of kanker) 
  • U geen last heeft van eventuele negatieve effecten van testosteron op de eierstokken. Het effect van testosteron gebruik op de eierstokken is nog niet helemaal bekend. Er zijn tot nu toe geen relevante wetenschappelijke studies die een negatief effect hebben kunnen bewijzen of uitsluiten. Uit klinische ervaringen zien wij de eerste 5-10 jaar geen verhoogde aantal patiënten met eierstokkanker, maar dit is niet goed in te schatten op lange termijn. 

Als u de eierstokken laat zitten is het dus belangrijk om rekening te houden met de kans op afwijkingen in de eierstokken en dat het bij buikpijn belangrijk is aan de arts te vertellen dat u nog eierstokken heeft (omdat de oorzaak van de buikpijn ook een afwijking aan de eierstokken kan zijn). 

De nadelen van het verwijderen van de eierstokken: 

Deze hebben met name te maken met een (toekomstige) kinderwens. 

Als u genetisch een eigen kind wil krijgen dan is het nodig om hier tijdig rekening mee te houden. Zo kunt u van tevoren eicellen laten invriezen (cryopreservatie). Ook is het mogelijk om de eierstokken direct na de operatie te laten invriezen. Hieruit kunnen vervolgens later eicellen worden gehaald. Deze opties komen uitgebreid aan bod bij een gesprek met de gynaecoloog. 

Bij het verwijderen van de eierstokken is er een daling van de oestradiol productie, maar gezien het testosteron gebruik is er geen serieus risico op botontkalking.